Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny vattentäkt vid Ava kommer ge behövligt tillskott

Publicerad 2021-06-17 08:07
Nacka tingsrätt meddelade i dag att Region Gotland får tillstånd att använda en ny vattentäkt vid Ava på Fårö. Det innebär att grundvatten från denna täkt, samt grundvatten från den befintliga täkten vid Ulla Hau, kommer att ge tillräckligt med vatten för de fastigheter i området som i dag är kopplade till det kommunala ledningsnätet.
I och med detta kommer regionen förhoppningsvis inte behöva köra vatten i tankbilar, som man tvingats göra. Ava-täkten kommer att kunna tas i bruk i år, och troligen redan nu under hösten.
 

Under cirka sex år har Region Gotland, teknikförvaltningen, undersökt den nyupptäckta täkten vid Ava på Fårö. Sommaren 2019 fick regionen tillfälligt tillstånd att under provpumpningen även leda ut vattnet till verksamhetsområde kring Sudersand som är på 600 pe (personekvivalenter). I fjol hade man inget sådant tillstånd.

Fyll inte pooler med kranvatten!

Vattenförbrukningen i ledningsnätet kring Sudersand har i dagarna varit så hög, att regionen tvingats sätta in extra tankbilar med vatten från Gotlands fastland vilket inte är hållbart i längden.
- Det är tyvärr så att några dagar innan bevattningsförbud träder i kraft (den 20 juni) så passar kunder på att fylla pooler och annat, säger Patrik Johansson, chef på Region Gotlands vattenenhet och tillägger:
- Vi uppmanar alltid alla att inte använda vårt kranvatten när de fyller poolerna. Det är ju vårt viktigaste livsmedel, och vi har brist på det. Man kan köpa både söt- och saltvatten som körs dit med tankbil. Det finns många entreprenörer som erbjuder detta.