Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-06-16 15:46
I dag, den 16 juni, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade, bland annat, Almedalsveckan 2022 och framåt, fördelning av statligt stöd till regionala kulturinstitutioner, samt flera begäranden om tilläggsanslag.

Via länken här nedan kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 31 ärenden.