Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp oss att förbättra Gotlands kollektivtrafik – serviceappen är utvecklad!

Publicerad 2021-06-15 14:20
Nu utökar teknikförvaltningen sin serviceapp med Gotlands kollektivtrafik. Här kan du snabbt och enkelt rapportera in ärende som behövs åtgärdas eller om du har tips och idéer. Man kan även rapportera in via vår webbplats.

Nu kan du lättare hjälpa oss att förbättra Gotlands kollektivtrafik. Du anmäler/vi åtgärdar (felanmälan) kan även nås via Region Gotlands hemsida www.gotland.se/felanmalan och finns för både Iphone och Android. Inkomna ärenden behandlas helgfria vardagar. Här kan du snabbt och enkelt rapportera in ärende som behövs åtgärdas, eller om du har tips och förslag till utveckling.

Du kan även anmäla annat via appen och hemsidan. Det kan till exempel vara hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fel på vatten- och avloppsledningar i gata, fulla papperskorgar och mycket annat. Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla som komplement till din anmälan.

Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt felanmälningssystem för snabbast möjliga hantering. Du som felanmälare kan välja att få återkoppling via e-post eller SMS. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdas.

Tack för att du hjälper till!

Länk till felanmälan