Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Loggbok elrullstolar

Under dokumenten för elrullstol finns numera en loggbok som elrullstolsgruppen arbetat fram.