Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fot-, häl och tåskydd (ISO-kod 090621)

Från och med 210601 är det ej längre möjligt att förskriva fot-, häl och tåskydd (ISO-kod 090621) enligt Region Gotlands regelverk för hjälpmedel.