Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hösten 2021 startar Kulturskolan Gotland en blåsorkesterskola!

I blåsorkesterskolan får barn som är 6-8 år under lekfulla former pröva på några olika blåsinstrument för att kanske senare välja något av instrumenten.

Eftersom ämnet är nytt är inte alla detaljer klara, men planen är att eleverna samlas i grupp under höstterminen för att under sedan under våren övergå till en kombination av individuella lektioner och som orkester.

I ansökningsverktyget hittar du kursen under "Nyfiken - Pröva på"