Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hösten 2021 startar Kulturskolan Gotland Blåsorkesterskola!

Vi riktar oss då till alla som är 6-8 år.

I grupp får barnen under mer lekfulla former pröva på några olika blåsinstrument för att kanske senare välja det som något av instrumenten. Eftersom ämnet är nytt är inte alla detaljer klara, men planen är att eleverna är i grupp under höstterminen för att under våren sedan övergå till en kombination av individuella lektioner och orkester. I ansökningsverktyget hittar du kursen under "Nyfiken - Pröva på".