Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Se filmen: Förbättrade fastighetsgränser

Följ med regionens mätningsingenjörer på uppdrag och hör om arbetet med att kontrollera fastighetsgränser på Gotland i projektet DiSa.

2018 startade arbetet med att kontrollera alla fastighetsgränser inom detaljplanerat område på Gotland. Fram till nu i vår när mätningsingenjörerna i projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, blev klara har över 30 000 gränspunkter kontrollerats, för att se till att kartan stämmer bättre överens med verkligheten.

- När man tidigare har tolkat gamla kartor till nya har man inte alltid lagt så mycket kraft på att utreda var fastighetsgränserna faktiskt går, det är det vi har försökt göra nu för att skapa en bättre digital karta, säger Markus Pedersen, mätningsingenjör och delprojektledare i DiSa.

Fastighetsgränserna används bland annat i detaljplaner och i miljöarbeten för att visa vad bestämmelser och gränser går i förhållande till fastigheter. Som fastighetsägare är det också bra att ha koll på sina fastighetsgränser, så man inte råkar bygga ett garage eller ett staket på grannens tomt till exempel.

- Det har varit roligt att träffa på alla nyfikna och engagerade fastighetsägare som ofta hjälpt oss att peka ut eller gräva fram sina gränsmarkeringar, säger Markus.

I de flesta fall stämmer ändå kartan bra och om det måste förbättras handlar det om en justering på några centimeter, men ibland kan det vara större fel än så, vilket vi får ett exempel på i filmen.

- Det bästa med jobbet, det är att vara en osynlig kugge i det här stora maskineriet, men känna att man samtidigt bidrar till någonting, avslutar mätningsingenjör Elina Linnala.

Projektet DiSa genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond.

Mer information på DiSa:s egna webbsidor