Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sommartider på Hjälpmedelscentralen

21/6-29/8 är det sommartider på Hjälpmedelscentralen:

In- och utlämning är öppet 8-12.
Kundtjänsttelefon, val 1, har öppet 8-12.
Kundtjänsttelefon, val 2 (nutritionsprodukter), har öppet som vanligt, 9-11:30.

Det är även neddragningar i tjänsteutbudet under denna period såsom Taklyftsmontering/demontering samt utprovningar med tekniker eller hjälpmedelskonsulent.