Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Deltavarianten har ökat i Sverige

Publicerad 2021-06-11 10:57
Ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av covid-19, som tidigare kallades den indiska varianten, har upptäckts i Sverige och det har även konstaterats fall på Gotland.

I Värmland och Blekinge har man satt in särskilda regionala smittskyddsåtgärder där deltavarianten har påträffats i större omfattning än i övriga landet.

Den här varianten av viruset kan ha en ökad spridningsförmåga jämfört med de andra. Folkhälsomyndigheten ser nu över smittskyddsåtgärderna nationellt och intensifierar övervakningen av virusvarianten i alla regioner.

–Även på Gotland har vi konstaterat fall av deltavarianten. Hittills har vi identifierat fyra fall. Det här är en viktig påminnelse om att alla i samhället måste följa gällande råd och rekommendationer, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.

Preliminära analyser visar att vaccinationsskyddet efter en dos vaccin är något lägre mot deltavarianten men att två doser vaccin ger ett bra skydd.

Folkhälsomyndighetens långsiktiga planering för att återgå till en mer normal situation i samhället påverkas i nuläget inte av den senaste rapporteringen om deltavariantens spridning.

Dina val påverkar smittspridningen

Nu är en tid då resande och gemensamma aktiviteter generellt ökar. Arrangörer för matcher, tävlingar, föreställningar och andra tilldragelser har fortsatt ett stort ansvar att följa de rutiner som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Maria Amér understryker, att det är långt ifrån bara arrangörens ansvar att minska risken för smittspridning.

–Risken för smittspridning ökar när personer som normalt inte umgås samlas. Väljer du att genomföra en resa eller delta i något sammanhang, är det viktigt du håller dig till din närmaste krets. De råd och restriktioner som ligger gäller fortfarande. Vi är ännu mitt i en pandemi orsakat av ett virus som har överraskat oss förr, varför vi fortsatt behöver ha ett ansvarsfullt beteende och verkligen hjälpas åt för att få ner smittspridningen i samhället, säger Maria Amér.