Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet utökas från den 20 juni mer än planerat

Publicerad 2021-06-11 08:44
Del två i införandet av årets bevattningsförbud måste på grund av hög förbrukning och fler besökare än väntat utökas rejält! Från den 20 juni utökats bevattningsförbudet för abonnenter anslutna till Region Gotlands ledningsnät med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite samt Stånga, Lye, Garda, När, Alskog, Ardre (Ljugarn), Linde, Fardhem, Levide, Åminne, Lärbro, Hangvar, Ire och Lickershamn.

Från den1 maj råder det redan bevattningsförbud för abonnenter anslutna till Region Gotlands vattenledningsnätet i Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn.
- Det kommer fler besökare till ön än vad vi räknat med och det fylls pooler samt vattnas en hel del, förklarar Patrik Johansson, chef på teknikförvaltningens vattenenhet.

På Gotland är grundvattennivåerna fortsatt låga med stora lokala skillnader över ön. Dock är det förhållandevis höga nivåer i träsken och i en del produktionshål där regionen tar ut grundvatten.