Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (10 juni)

Publicerad 2021-06-10 14:32
Dagens rapport visar inga (0) nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan senaste rapporten.

Därmed har Gotland fortfarande totalt 3993 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren och hittills 9 fall under vecka 23.

På Visby lasarett vårdas just nu 3 patienter med covid-19 grund av behov av slutenvård efter covid-19, varav 1 på IVA. Ingen patient är inlagd med covid-19 i smittsam fas.