Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resa med djur

Resa med husdjur

  • Hundar, katter och andra mindre husdjur reser gratis tillsammans med betalande resenär.
  • Ha djuret i koppel, bur eller väska. Mindre djur kan hållas i knä. Låt större djur sitta på golvet för att undvika att päls fastnar på sätena. Placera djuret framför eller bredvid dig, men inte i mittgången. Mittgången är utrymningsväg och får därför inte blockeras.
  • Pälsdjur ska resa i bussens bakre del för att underlätta för personer som är allergiska. Alla får resa med kollektivtrafiken, därför kan den aldrig bli helt allergisäker.
  • Det är tillåtet att ta med max 2 djur/resenär.
  • Du som reser med djur ansvarar för djurets säkerhet.
  • För att alla ska känna sig säkra ombord får du inte ta med dig giftiga eller farliga djur. Du kan bli avvisad eller nekad påstigning om djuret bedöms vara störande för annan resenär eller personal.

Ledarhund och signalhund

Ledarhund och signalhund får alltid följa med ombord även om det redan finns andra djur ombord. Ni får sitta på valfri plats. Vissa bussar har dessutom en särskilt anvisad plats för resenär med ledarhund.