Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

På bussen

  • Observera att rökning och alkoholförtäring i bussen är förbjudet. Enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är det även förbjudet att röka på samtliga av Region Gotlands busshållplatser.
  • Du som har pälsallergi rekommenderas att sitta i bussens främre del.
  • Det finns gratis Wifi på alla våra bussar.
  • Vid avstigning – visa tydligt vid vilken hållplats du vill stiga av.
  • Hållplatsutropet i bussarna är till för att underlätta för våra resenärer. Ljudutropet är en tillgänglighetsanpassning och ska alltid vara på.
  • Biljettkontroller genomförs slumpmässigt på våra bussar. Spara därför alltid biljetten under hela resan. Saknar du biljett, eller om biljetten är ogiltig, är du skyldig att betala en tilläggsavgift på 500 kronor