Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vid påstigning

  • Påstigning sker vid bussens framdörr.
  • Samtliga linjer trafikeras med lågentrébussar.
  • Bussarna stannar endast vid hållplatserna.
  • När du ska stiga på – stå alltid väl synlig för busschauffören på vägens högra sida i färdriktningen. Använd reflex eller ficklampa när det är mörkt.
  • Håll ditt busskort eller din biljett i beredskap. Då går påstigningen snabbare för alla.
  • Du kan bli ombedd att visa legitimation för att styrka din ålder.
  • Reser du med barnvagn med barn i, med rullator eller i rullstol får du åka avgiftsfritt i mån av plats.
  • Resenärer över 80 år åker avgiftsfritt.