Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resa med bagage

  • Du får ta med dig väskor och annat handbagage som du själv kan bära ombord vid påstigning. Handbagage placeras på hatt- och bagagehyllor eller under sätet. Vänligen ställ inte handbagage på bussens sittplatser. Du får inte heller ställa bagage i bussens mittgång.
  • Bussen har begränsat utrymme för bagage. Tänk på att inte ta med så mycket bagage att du hindrar dina medresenärers möjligheter att resa. Du får inte heller ta med dig något som kan skada dina medresenärer eller inredningen i bussen. Du har själv ansvar för det du tar med dig ombord på resan.