Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biblioteken på Gotland håller stängt två dagar för byte av datasystem

Publicerad 2021-04-29 13:00
Den 5-6 maj byter biblioteken på Gotland datasystem, då är biblioteken stängda för besökare. Även Gotlands Museum och det medicinska biblioteket går nu över till det nya systemet. Senare i år gör skolbiblioteken samma sak.

Varför byter biblioteken datasystem?
Datasystemet är bibliotekens pulsåder och personalens viktigaste arbetsredskap. För låntagare är ett välfungerande datasystem väldigt viktigt. Alla som lånar, lämnar och söker böcker använder bibliotekssystemet.

Det gamla systemet är mer än 20 år och behöver bytas ut. Region Gotland har upphandlat det moderna systemet Koha (som betyder gåva på maori). Koha ger möjlighet till ökad tillgänglighet och mer självservice till användarna. Systemet är lättare att anpassa och biblioteken kommer på sikt kunna utveckla bättre tjänster för både personal och besökare.

Vad innebär detta för gotlänningarna?
Alla bibliotek kommer att vara stängda den 5-6 maj. Då kommer bibliotekspersonal, medarbetare på regionens IT-avdelning och leverantören att arbeta med att dra igång systemet.

- När biblioteken öppnar igen den 7 maj så hoppas och tror vi att det mesta skall fungera som tänkt men givetvis kommer det finnas barnsjukdomar. Vi i projektgruppen vill uppmana alla att höra av sig till bibliotekens personal om de upptäcker något som inte fungerar, säger Mattias Axén som är bibliotekarie på Almedalsbiblioteket.

Lånekort och lån följer med till det nya systemet. Låntagaren behöver inte göra något. Sidan där man söker böcker kommer få ett nytt utseende i samband med övergången till det nya systemet.

På sikt kommer användarna möta nya spännande tjänster som är anpassade efter dagens och framtidens behov och önskemål.

Vad är Koha?
Koha är ett Open Source-system. Det betyder att all kod och dokumentation är helt fritt använda och anpassa för vem som helst. Systemet är alltså helt transparent och öppet från grunden. Det finns ett stort nätverk världen över, som arbetar med att utveckla systemet. Poängen är att användarna har fullständig kontroll över hur man vill bruka det och vilka tjänster man vill skapa.

Det nya systemet beräknas resultera i minskade kostnader för drift och licenser. Driften kommer att skötas av Region Gotlands IT-avdelning tillsammans med en lokal leverantör.