Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (8 juni)

Publicerad 2021-06-08 14:36
Dagens rapport visar fem nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan senaste rapporten. Därmed har Gotland hittills totalt 3989 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu 4 patienter med covid-19 på grund av behov av slutenvård efter covid-19, varav 2 vårdas på intensivvårdsavdelning. Ingen patient är inlagd med covid-19 i smittsam fas.