Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya webbsidor som ger stöd vid projekt

Publicerad 2021-06-08 14:31
Vill du ha stöd inför en ansökan om projektmedel? Eller behöver du konkreta verktyg och mallar för att driva ett projekt? Region Gotland har projektverksamhetssidor som kan hjälpa dig.

De nya projektsidorna är en resurs för att stärka nya, potentiella och redan verksamma projektägare att ansöka, bygga och driva hållbara projekt. De verktyg och mallar som finns för nedladdning kan hjälpa dig med att arbeta fram projektansökningar och planera för projektens genomförande. Projektsidorna finns på www.gotland.se och riktar sig till alla organisationer som vill arbeta eller arbetar med projektverksamhet.

- För att fler ska våga ta på sig projektägarskapet är det viktigt att försöka minska trösklarna. Det är mycket att tänka på i idéfasen och man behöver vara ute i god tid. Jag hoppas att projektsidorna med all information och alla praktiska verktyg kan vara till hjälp för så många som möjligt. Alla kan ladda ner det material som finns, säger Jenny Staffansdotter, projektutvecklare i regionstyrelseförvaltningen.

 

På projektsidorna på www.gotland.se finns:

  • stöd för hur man ansöker om projektmedel.
  • information om vad projektfaserna innebär, samt om ett projekts organisation och olika roller.
  • material för att arbeta fram projektansökningar enligt generell projektmetodik.
  • exempel på förändringslogik och hur man kan tänka i arbetet med denna.
  • förklaringar på projektterminologi.
  • konkreta mallar för bland annat projektdirektiv, projektplan, intressentanalys, riskanalys, tids- och aktivitetsplan, kommunikationsplan och slutrapport.
  • checklistor för utvärdering och projektavslut.
  • användbara länkar till fonder och finansiärer, samt deras informationsmaterial.
  • information om vilka EU-fonder som finns att söka projektmedel från.

- Har man projektidéer så kan man kontakta oss som jobbar med projektfinansiering på enheten Hållbar tillväxt. Ta gärna kontakt så tidigt som möjligt för att få hjälp och stöd i processen. Det handlar om att bygga hållbara, realistiska och bra projekt för att stärka regional tillväxt och för att uppfylla prioriteringar och mål i Vårt Gotland 2040, avslutar Jenny Staffansdotter.