Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för personer födda 1974 eller tidigare

Onsdag 9 juni klockan 06.30 öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1974 eller tidigare.

Vaccinationstid bokas via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen på nummer 0498-26 98 00. Är du gravid och aktuell för vaccination, kontakta mödravården.

För att boka i appen behöver du vara folkbokförd på Gotland, ingå i aktuell prioriteringsgrupp och ha en e-legitimation. Boende på Gotland som inte är skriven här, kan boka via telefon.

Tillgång till vaccin styr bokningstakten

Tillgången till vaccin styr hur stora åldersgrupper som kan släppas på för bokning av vaccinationstid. Pfizer har återigen dragit ner kommande leveranser av vaccin. Det innebär att bokningen den här gången öppnar för en mindre grupp. Blir de planerade vaccinleveranserna framåt större, kan även bokningen öppna för större grupper. Vi öppnar dock bokningen endast för så stora grupper som det finns bokningsbara vaccinationstider för. Antalet årskullar som vid varje tillfälle blir aktuella för bokning kan alltså variera.

Ta dos 2 i samma region som dos 1

I appen Alltid Öppet kan endast dos 1 bokas. Dos 2 bokas automatiskt in efter första vaccinationstillfället, för att det ska ske inom rekommenderat intervall. Den som vaccinerats med dos 1 i en annan region, bör även ta dos 2 i den regionen. Detta utifrån patientsäkerheten, eftersom Region Gotland inte kan garantera att det finns tillgång till rätt vaccin inom rekommenderat intervall. Det gäller även personer boende på Gotland som vaccinerats med dos 1 i en fastlandsregion.

Det är också viktigt att prioritera sina bokade vaccinationstider före exempelvis semesterresor, för att bibehålla rekommenderat intervall och få ett fullgott skydd av vaccinationen.