Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nyexaminerade undersköterskor

20 nya undersköterskor examinerade genom validering

Publicerad 2021-06-08 10:17
20 stycken boende- och stödassistenter som har deltagit i valideringen till undersköterska tog igår examen.

Under ett års tid har de fått sina kunskaper validerade och läst in de teoretiska ämnen som saknas för den formella titeln undersköterska. 

– Det känns bra att ha fått validera sina kunskaper och få en yrkestitel. Det är som att ha fått en godkäntstämpel, skrattar Giovanni Al Kara som har jobbat som boendeassistent i fem år. Nu kommer jag kunna bidra med mer kunskap både till brukare och kollegor.

Socialförvaltningen har i samarbete med Vuxenutbildningen erbjudit tillsvidareanställda boende- och stödassistenter att delta i ett pilotprojekt för validering till att bli undersköterska. Sedan starten i höstas har deltagarna studerat en dag i veckan parallellt med sitt ordinarie arbete.

– Valideringen är en viktig del i den satsning som vi nu gör kring kompetenshöjning inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Parallellt löper det stora äldreomsorgslyftet där både utbildning till undersköterska och specialistundersköterska erbjuds, säger socialförvaltningens HR-chef Roger Nilsson.