Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 7 juni

Vecka 22 har 2 288 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 39 972 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 26 000 personer har fått minst en dos och omkring 14 000 personer är färdigvaccinerade.

För personer 60 år och äldre ligger täckningsgraden för minst en dos på 90 procent, och 49,1 procent är färdigvaccinerade. Bland personer 50-59 år har minst 74 procent bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig. I praktiken är täckningsgraden för personer 50-59 år förmodligen högre då de medarbetare som i fas 1 vaccinerades av företagshälsovården Avonova inte syns i regionens databas, varifrån de flesta siffror till lägesbilden hämtas. Inte heller personer mantalsskrivna på Gotland som vaccinerat sig på fastlandet ingår. Cirka 400 gotlänningar har valt att vaccinera sig på fastlandet, samtidigt som ungefär 1 500 personer från fastlandet har vaccinerat sig på Gotland.

Hög andel färdigvaccinerade

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering som baseras på vaccinationer genomförda till och med den 30 maj har 46,8 procent av Gotlands vuxna befolkning fått minst en dos covidvaccin och 25,8 procent är färdigvaccinerade. I riket ligger motsvarande siffror på 45,7 respektive 18,5 procent. Med en fjärdedel färdigvaccinerade har Gotland alltså relativt sett en hög andel färdigvaccinerade.

Bokningen öppen för personer 50 år och äldre

I onsdags öppnade bokningen för personer 50 år och äldre. Tyvärr sammanföll denna öppning med tekniska problem som påverkade Alltid öppet-appen, den digitala vaccinationsbokningen. Under några timmar på onsdag morgon gick det inte att göra några digitala bokningar alls, vilket medförde högt tryck i telefonbokningen. Region Stockholm, som äger appen, kunde dock snabbt rätta till felet och vid lunchtid var problemen avhjälpta.

Ta dina doser på samma ställe

Även om rekommendationen är att i möjligaste mån ta dos 1 och dos 2 i samma region så får vi många frågor om så kallad fristående dos 2, det vill säga dos 2 i en annan region än man tagit sin dos 1. Den som vill boka en dos 2 efter dos 1 i annan region får ringa till telefonbokningen, 0498-269800. Från och med vecka 23 införs ett särskilt val i telefonbokningen,  för fristående dos 2. Det innebär att vi håller isär de som vill boka båda sina vaccinationstider, med de som redan tagit dos 1 i en annan region. På så kan vi ser hur stor efterfrågan är på fristående dos 2 samt vi kan säkerställa att de som är aktuella enligt prioriteringsordningen att boka tid för vaccination inte trängs undan.

Kan inte garanter rätt intervall

När det gäller fristående dos 2 försöker vi vara tillmötesgående, men vi kan varken garantera att det finn rätt vaccin tillgängligt eller att dos 2 kan ges inom rekommenderat intervall. Vi rekommenderar därför att du tar båda dina vaccindoser i samma region och planerar en eventuell semesterresa utifrån dina bokade vaccinationstider.