Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiets elever träffar EU-ministern

Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor runt om i Sverige för att samtala med ungdomar om EU. Nu har det blivit Wisbygymnasiets tur att få ett digitalt besök. Den 7 juni på förmiddagen kommer eleverna att träffa EU-ministern i en webbsänd frågestund.