Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Platser kvar på kockutbildningen - sök senast 27 juni

Vi har platser kvar på vår kockutbildning och förlänger ansökningsperioden till den 27 juni.

Välkommen med din ansökan!