Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronastöd fritid

Region Gotland har under hösten haft två omgångar av coronastöd till föreningar inom fritidssektorn för intäktsbortfall för perioden 1 oktober till 31 december på grund av coronapandemin. 

AKTUELLT

Tillfälliga verksamhetsstöd maj 2021

Region Gotland har tillfört 1 miljon kronor för tillfälliga verksamhetsstöd. Ansökan administreras av RF Sisu.
Läs mer på RF Sisus sida >>>https://www.rfsisu.se/Gotland/bidragochstod/Regionmiljonen/

 

TIDIGARE

Stöd dec 2020

Den 2 december var sista ansökningsdag och totalt inkom 24 ansökningar. Det totala sökbeloppet uppgick till strax över 2 miljoner kronor.
Läs mer om Coronastöd dec 2020 >>>