Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdatering av dokumenthanteringssystemet

Publicerad 2021-06-01 14:16
Region Gotlands dokumenthanteringssystem Docpoint kommer att uppdateras på torsdag, den 3 juni. Under uppdateringen kommer systemet att stängas och vissa saker kommer inte vara nåbara på vår hemsida gotland.se.

Mellan klockan 08.00 och 13.00 torsdagen den 3 juni kommer regionens dokumenthanteringssystem, Docpoint, att uppdateras. Det innebär att många av våra blanketter och dokument på hemsidan inte kommer att kunna öppnas. Den som försöker nå dokumenten kommer att mötas av ett felmeddelande.

På torsdag eftermiddag, efter klockan 13.00, kommer alla blanketter och dokument vara nåbara igen.