Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändrade restriktioner – detta gäller från 1 juni

Publicerad 2021-06-01 12:12
Från och med idag den 1 juni gäller ändrade restriktioner i Sverige med anledning av coronapandemin. På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu.