Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och stödsamtal

Vi erbjuder öppen mottagning för dig som förälder som önskar råd, stöd och vägledning i ditt föräldraskap. Detta innebär att vi ger råd och stödsamtal, ca fem samtal.
Samtalen är kostnadsfria och råd och stödsamtal journalförs inte. 
Om du är intresserad, vänligen kontakta oss.

Observera!
Är du förälder till ett barn/en ungdom 6-17 år eller ett barn/en ungdom 6-17 år vänligen kontakta Första linjen - mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

Avbokning/uteblivet besök

Återbud lämnas minst 24 timmar innan besöket, gärna tidigare om möjligt. Du avbokar på mailadress eller telefonnummer som finns i Kontakta oss.
Lämna dina kontaktuppgifter så hör av oss.