Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och stödsamtal

Önskar du råd, stöd och vägledning? Vi erbjuder öppen mottagning för dig som förälder, barn och ungdom. Vi ger råd och stödsamtal, cirka fem samtal.

Samtalen är kostnadsfria och råd och stödsamtal journalförs inte. 

Samtalen kan handla om:

  • Du behöver få råd och stöd i din föräldraroll, i grupp eller enskilt
  • Du har ett barn eller en ungdom som upplevt separation, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen och är i behov av stöd och av att få träffa andra i liknande situation
  • Ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen
  • Ni behöver stöd i att förbättra relationer inom familjen
  • Det finns svårigheter i att hantera konflikter, ilska och aggressioner
  • Det har förekommit våld i er familj
  • Ni som familj har drabbats av en kris
  • För råd och stöd om psykisk hälsa se längre ner på sidan

Kontakta oss

E-post: familjestodsenheten@gotland.se
Telefon: 0498-26 86 64

Under sommaren har vi begränsade telefontider. Om du ringer övrig tid och lämnar ett meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi dig. 

Telefontider
Tisdag      10:00 - 12:00
Onsdag    10:00 - 12:00
Torsdag   10:00 - 12:00
 


Avbokning/uteblivet besök
Återbud lämnas minst 24 timmar innan besöket, gärna tidigare om möjligt. Du avbokar på mejladress eller telefonnummer som finns ovan. Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

 

Första linjen - barn och ungas psykiska hälsa
Är du som barn eller ungdom mer orolig och ledsen än vanligt? Är du orolig för din psykiska hälsa? Eller är du som förälder orolig för ditt barns psykiska hälsa? Kontakta Första linjen.