Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och stödsamtal

Alla familjer och familjemedlemmar hamnar i tuffa perioder ibland. Då kan stöd och rådgivning behövas.

Du som är barn, ungdom upp till 21 år eller förälder kan få rådgivande eller stödjande samtal, cirka fem samtal. Vi för inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Vi kan även träffas digitalt. 
 

Om du är barn eller ungdom kan du eller dina föräldrar kontakta oss:

  • Om du känner oro i samband med separation, konflikter eller annat som händer i familjen. 
  • Om du är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen.
  • Om du upplever att ni har svårt att prata eller nå fram till varandra i familjen. 
  • Om du har en förälder, syskon eller annan närstående som är sjuk. 
 

Om du är förälder kan du kontakta oss:

  • Om du är orolig för ditt barn i samband med separation eller annan kris inom familjen.
  • Om du är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen.
  • Om du är orolig för ditt barn i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen.
  • Om du upplever att ditt barn har svårt att hantera ilska.
  • Om du upplever att ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen.
  • Om du behöver råd och stöd i din föräldraroll, antingen i grupp eller enskilt.
 

Stödgrupper och föräldrautbildningar

Familjestödsenheten erbjuder även stödgrupper och föräldrautbildningar till föräldrar, barn och ungdomar som av olika skäl är i behov av stöd.
 

Kontakta oss 

Telefon: 0498-26 86 64

Öppettider telefon
Måndag: 13:00-15:00
Onsdag - Fredag: 08.30-10.30

Om du ringer övrig tid så lämna meddelande. Vi kontaktar dig.


Avbokning/uteblivet besök

Återbud lämnas minst 24 timmar innan besöket, gärna tidigare om möjligt. Du avbokar på mejladress eller telefonnummer som finns ovan. Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.