Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjebehandling

Om ni som familj är i behov av en mer omfattande stödinsats kommer ni till oss efter en utredning som visar vilket stödbehov er familj har och där ni i kontakt med socialsekreterare beviljats stöd av oss.  

Familjestödsenhetens uppdrag är att:

  • Erbjuda stöd för att förebygga och förhindra placeringar av barn och ungdomar
  • Att sätta barnens behov i fokus och ge föräldrar stöd till ökad omsorgsförmåga
  • Att utveckla familjens egen kraft till självständighet och ansvar

Det är viktigt för oss att ni som kommer hit själva är delaktiga i hur vårt stöd ska komma er bäst till nytta och vi utformar därför vårt arbetssätt tillsammans med er.

Vi arbetar med ett förhållningssätt som heter Signs of Safety.  Detta förhållningssätt innebär att ert nätverk är en viktig del i behandlingen, då vi vet att både det privata nätverket runt er som familj samt de professionella kontakter ni eventuellt har sedan innan är viktiga för att stötta er att uppnå resultat som håller över tid, även när vi inte längre har kontakt.

Du kan själv skicka in en ansökan om stöd och behandling. 
Blankett för ansökan om stöd och behandling till barn och familjer enligt socialtjänstlagen (SoL)