Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strawbees och quirkbots

Vi bygger tredimensionella konstruktioner med ett spännande byggmaterial som vi sedan kan få att röra sig med hjälp av en liten motor. En utmaning kan vara att få figuren att gå rakt framåt! Vi återanvänder materialet och avslutar workshopen med att plocka isär det vi har byggt. Den här workshopen rekommenderas från 7 år.

Workshopen ges på Fenomenalen, Skeppsbron 4-6 i Visby.
För ett smittsäkert besök har vi flyttat ingången till workshopen.
Ingång runt hörnet, följ skyltning från entrén.
Telefon 0498-263473