Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Makey Makey

Vad leder ström? Kan man spela piano på modellera? Vi undersöker den elektriska kretsen och spelar musik med hjälp av en Makey Makey som med hjälp av sladdar fungerar som ett tangentbord. Den här workshopen rekommenderas från 7 år.

Workshopen ges på Fenomenalen, Skeppsbron 4-6 i Visby.
För ett smittsäkert besök har vi flyttat ingången till workshopen.
Ingång runt hörnet, följ skyltning från entrén.
Telefon 0498-263473