Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kemilabbet

Först bjuds deltagarna på en kemishow sedan går vi till kemilabbet där vi identifierar pulver genom att göra olika laborationer. Vi sätter på oss labbrockar och använder pipetter, kolvar och annan nödvändig kemiutrustning för att komma fram till svaret. Den här workshopen rekommenderas från 7 år.

Workshopen ges på Fenomenalen, Skeppsbron 4-6 i Visby.
För ett smittsäkert besök har vi flyttat ingången till workshopen.
Ingång runt hörnet, följ skyltning från entrén.
Telefon 0498-263473