Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Brand i byggnad

Heltidsbrandman

Yrket som brandman är ett viktigt och givande arbete med stor variation. Som brandman hos oss jobbar du både med arbetet runt akuta händelser som bränder, trafikolyckor och sjukdomsfall och även med att förebygga olyckor i form av att hålla utbildning, göra studiebesök och tillsyn av olika verksamheter. Under brandmannens arbetsdag utförs även övningar, underhåll av utrustning och fysisk träning för att bibehålla en hög förmåga när detta krävs.

På Visby brandstation jobbar i dagsläget 46 heltidsbrandmän fördelade på fyra skift. Varje skift har ett yttre befäl som närmaste chef och en styrkeledare vilken har det dagliga ansvaret för driften. På stationen finns även en förebyggande avdelning och här jobbar brandinspektörer och brandingenjörer.

Vilken utbildning krävs?

För att vara behörig att söka tjänst hos oss som heltidsbrandman krävs MSB:s tvååriga eftergymnasiala utbildning SMO, Skydd mot olyckor, alternativt motsvarande äldre utbildning. SMO-utbildningen ges på MSB:s skolor på Sandö och i Revinge, både platsbundet och på distans. Till vissa rekryteringar är även du med bakgrund som räddningstjänstpersonal i beredskap och som har gått utbildningen räddningsinsats behörig.

Övriga grundkrav

  • Godkänt rullbandstest enligt AFS 2007:7
  • Fullt frisk

Vilka personer söker vi?

I yrket som brandman ställs du inför många olika situationer som var och en ställer olika krav. Vi är därför av övertygelsen att människors olikheter skapar starka grupper och den mångfald av erfarenheter som vi eftersträvar. Vid rekrytering av nya brandmän läggs mycket stort fokus vid personlig lämplighet och om den sökande besitter de just de färdigheter och erfarenheter vi söker för att stärka våra grupper ytterligare. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som genomsyrar hela vår verksamhet.

I vår urvalsprocess kommer vi att kalla intressanta aspiranter till en testdag hos oss på brandstationen.