Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Brandman släcker brand i lada

Om räddningstjänsten

Räddningstjänsten Region Gotland har idag 180 anställda fördelade på tio stationer runt om på ön.

Öns största station finns i Visby. Här arbetar heltidsanställda brandmän dygnet runt. Här sitter även ledning och administration. Räddningstjänstens förebyggande avdelning med brandingenjörer och brandinspektörer utgår från Visby i sina uppdrag runt om på ön.

Hemse, Klintehamn, Burgsvik, Fårösund, Kräklingbo och Slite har RIB-stationer. RIB är en förkortning av räddningstjänstpersonal i beredskap och kallades förr deltidsbrandmän. Vår RIB-personal har beredskap en vecka per månad och är redo att åka på larm dygnet runt.

Fårö, Dalhem och Garda har räddningsvärn. Brandman vid räddningsvärn har inte beredskap utan åker på larm när de har möjlighet och behov finns.