Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu inleds vaccinationsbokningen i fas 4

Onsdag 26 maj klockan 06.30 öppnar vaccinationsbokningen för den första gruppen i fas 4. Bokningen är öppen för personer födda 1966 eller tidigare. Samtidigt förlängs intervallet mellan dos 1 och dos 2.

Tack vare den digitala bokningen har fas 3 bokats in snabbare än förväntat och fas 4 kan nu inledas på Gotland.

– Grupperna i fas 3 är de mest komplexa att boka in, i och med att vi behöver ta hänsyn de sjukdomar och tillstånd som definierats av Folkhälsomyndigheten. Vi har kunnat förse appen Alltid Öppet med aktuella diagnoser och tack vare den lösningen har bokningen gått smidigare än vi vågat planera för, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Vaccinationsbokning sker via telefonnummer 0498-26 98 00 eller via appen Alltid Öppet. I appen är det bara du som är folkbokförd på Gotland och som ingår i aktuell prioritetsgrupp som kan se erbjudandet från Region Gotland om att boka tid för vaccination mot covid-19. För övriga personer finns inte det bokningsalternativet tillgängligt.

Dosintervallet förlängs

Samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten att intervallet mellan dos 1 och dos 2 ändras. Från dagens sex veckor rekommenderas istället doserna att ges med sju veckors intervall. Detta för att öka täckningsgraden av dos 1 och på så vis ge fler ett grundläggande skydd.

– Förändringen av intervallet berör de som bokar in sig från och med nu. Det har alltså ingen betydelse vilken fas du tillhör, intervallet ändras för alla som bokar in sig framåt. Det är utifrån en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten, men på Gotland råkar detta sammanfalla med att vi kliver in i fas 4, säger Christine Senter.