Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (24 maj)

Publicerad 2021-05-24 14:39
Till och med i dag har vi 3933 diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland, det vill säga 16 nya fall sedan senaste rapporten.

På lasarettet vårdas just nu två patienter med behov av eftervård på vårdavdelning efter covid-19. I dag är ingen patient i smittsam fas. Vecka 20 slutade på totalt 69 nya fall av covid-19. Det vill säga en minskning från vecka 19 då 98 nya fall konstaterades och alltså en hoppfull trend med minskad smittspridning.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages