Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 24 maj

Vecka 20 har 3 489 nya vaccinationer registrerats, drygt hälften av dessa doser har getts som dos 2. Totalt har nu 35 040 vaccinationer genomförts på Gotland.

Drygt 23 000 individer har fått minst en dos och cirka 11 600 individer är färdigvaccinerade.

Täckningsgraden vad gäller personer 60 år och äldre är hög, den ligger på 87 procent för minst en dos och på 42 procent för färdigvaccinerade. Därtill är ytterligare omkring 850 personer 60 år eller äldre inbokade för att under kommande veckorna påbörja vaccination. Enligt Folkhälsomyndighetens veckovisa uppdatering ligger den totala täckningsgraden på Gotland på 41,9 procent för minst en dos och på 18,9 procent för färdigvaccinerade. Detta mot rikets 40,6 och 12,5.

Högst andel färdigvaccinerade

Gotland är fortsatt den region som har högst andel färdigvaccinerade. En naturlig konsekvens av att vi under en period hade högst andel påbörjade vaccinationer. Nu är vi i ett skede där många personer slutför sin påbörjade vaccination. Den veckovisa uppdateringen presenteras på torsdagar, och avser då vaccinationer till och med föregående söndag. I den statistiken ingår inte personer mantalsskrivna på fastlandet. Så kallade utomlänsvaccinationer syns alltså inte i grafiken. Hittills är ungefär 6 procent av genomförda vaccinationer på Gotland utomlänsvaccinationer.

Testar kapaciteten inför sommaren

Under veckan har kapacitetstest genomförts på Ica Maxi Arena och Klintehamns före detta vårdcentral. Det är på dessa mottagningar som största delen av sommarens vaccinationer kommer att genomföras. Genom att förtäta vaccinationerna, det vill säga lägga merparten av veckans vaccinationer på ett par dagar, gavs möjlighet att utvärdera hur mottagningarnas arbetssätt fungerar när flödet ökar. Vi konstaterar att mottagningarna är väl rustade att öka kapaciteten om leveranserna framöver blir större.

För vecka 21 till och med vecka 27 levereras 21 420 doser till Gotland. Strax över hälften av dessa doser är reserverade för dos 2. Resterande doser kommer att ges som dos 1. Moderna har meddelat att de i juli månad preliminärt levererar 360 000 doser till Sverige, varav 2 000 doser fördelas till Gotland. För Pfizer BioNTech finns ännu ingen bekräftad leveransplan efter vecka 27.

Prioritera dina vaccinationstider

Region Gotland uppmanar alla som bokar tid för covid-vaccination att prioritera sina vaccinationstider. Vaccinen mot covid-19 är känsliga vaccin med kort hållbarhet i flerdosförpackningar, vilket gör planeringsarbetet komplext. Genom att prioritera dina vaccinationstider och genom att ta dina båda doser i samma region underlättar du vaccinationsarbetet och bidrar till att alla får sin vaccination så snabbt och effektivt som möjligt.