Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för personer i riskgrupp födda 1991 eller tidigare

Måndag 24 maj klockan 06.30 öppnar vaccinationsbokningen för personer i riskgrupp, som är födda 1991 eller tidigare.

Bokningen är endast öppen för personer med de sjukdomar eller tillstånd som definierats av Folkhälsomyndigheten att ingå i fas 3, inklusive gravida äldre än 35 år eller gravida med ett BMI över 30.

Personer utan risktillstånd, födda 1961 eller tidigare, kan även fortsatt boka tid för vaccination.

Bokning sker via telefonnummer 0498-26 98 00 eller via appen Alltid Öppet. Är du gravid och aktuell för vaccination, kontakta mödravården.

Digital bokning för dig som är skriven på Gotland

I appen är det bara du som är folkbokförd på Gotland och som ingår i aktuell prioritetsgrupp som kan se erbjudandet från Region Gotland om att boka tid för vaccination mot covid-19. För övriga personer finns inte det bokningsalternativet tillgängligt.

För mer information om riskgrupper i fas 3, se gotland.se/riskfas3

För mer information om hur du bokar vaccinationstid digitalt, se gotland.se/digitalbokning