Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dos 2 är viktig – prioritera den

Publicerad 2021-05-20 15:38
Prioritera dos 2 och vaccinera dig på samma plats vid båda vaccinationstillfällen. Smittskyddsläkare Maria Amér förklarar varför det är viktigt.

Det är många som frågar om dos 2. Vi har samlat de vanligaste frågorna här, som besvaras av Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér.

Bra skydd efter första dosen, vad innebär det?

Det betyder att du efter första dosen har ett bra skydd mot svår sjukdom och död i covid-19.

Kan jag bli sjuk i covid-19 även då jag är vaccinerad?

Du kan bli sjuk men mycket sannolikt med lindrigare symtom. Inget vaccin kan lova hundra procent skydd. Skyddet kan också variera individuellt även om vi vet att de här vaccinerna ger god skyddseffekt i befolkningen.

Är det viktigt att ta andra dosen vaccin?

Ja! Med två doser har du långvarigt skydd. Du uppnår en god skyddseffekt tre veckor efter första dosen men för att det ska bli ett långvarigt skydd behöver du ta din andra dos.

Varför är det så?

De flesta vacciner är uppbyggda med att man väcker immunförsvaret med första dosen och med den andra dosen befäster man ett mer långvarigt skydd. Nästan alla vaccin ges i flera doser enligt vaccinationsprogram. En del vaccin får man fylla på med jämna mellanrum och andra ger ett skydd som sedan räcker hela livet.

Eftersom covid-19 inte har funnits så länge har man inte kunnat studera hur lång effekt det har efter fullföljd vaccination även om man vet att den är långvarig. Det pågår studier för att följa hur länge skyddseffekten kvarstår, och med mer kunskap kommer vi att få veta om det kan blir aktuellt med ytterligare påfyllnadsdoser senare.

Varför är intervallet mellan de båda doserna så viktigt?

I de studier som ligger till grund för godkännandet av de olika vaccinerna  har man undersökt vilka intervall som ger bäst skyddseffekt. Det kan vara olika för olika vaccin. För mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna vet vi att skyddseffekten efter dos 1 kvarstår i minst 6 veckor och då är det dags för nästa dos. För Astra Zenecas vaccin så har det visat sig att skyddseffekten blir bättre om det får gå ett längre intervall mellan dos 1 och 2. Därför bokar vi in den andra dosen 9 veckor efter den första dosen.

Tiden för dos 2 passar inte min planering, varför kan jag inte boka om tiden?

Det ligger mycket noggrann planering bakom hanteringen av vaccinationerna mot covid-19. Våra vaccin levereras i begränsad mängd varje vecka. Varje vaccin kommer i en flerdosflaska, som sedan ska beredas till 6 eller 10 sprutor, beroende på vilket vaccin det gäller. Vaccinerna är känsliga och har begränsad hållbarhet när flaskorna har öppnats, och sprutorna måste användas samma dag. Det betyder att när vi bokar in en person på vaccindos 1, så har vi reserverat vaccindos 2 till just den här personen med rätt intervall. Det är alltså väldigt komplicerat när det då tillkommer personer som önskar en extra dos då eller då, för hela planeringen blir då förskjuten. De här vaccinerna är värdefulla och vi vill inte riskera att behöva kassera en enda dos.

Jag är på Gotland nu, men tog dos 1 i en annan region där min årskull var aktuell. Varför är det viktigt att jag tar min andra dos på samma plats?

Vi ska först vaccinera de allra sköraste i vårt samhälle, de löper störst risk att få svår sjukdom eller dö i covid-19. Vi behöver vara solidariska och hjälpa till så att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Det spelar mindre roll var du vaccinerar dig, men se till att du tar båda doserna på samma ort, då hjälper du till och underlättar vaccinationsarbetet för alla. Om du väljer att ta dos 1 i annan region kan du inte vara säker på att få en dos 2 på Gotland. Vi kan då varken garantera att vi har rätt vaccin på plats eller att du får vaccinet med rätt intervall.

Kan ni inte planera vaccinationerna på annat vis?

Alla regioner vaccinerar de grupper som är prioriterade och enligt vaccinationstakten i respektive region. Vaccinationstakten kan förändras mycket snabbt och planeringen göras om. Vaccinationerna kan saktas ned eller ökas beroende på vaccintillgång, vaccinationsvilja och hur just den regionens befolkning ser ut i ålder och prioriterade grupper.

Vi kan ofta inte planera med mer än två veckors framförhållning. Ibland får vi vänta med att öppna upp för en ny åldersgrupp eller prioriteringsgrupp och ibland kan vi släppa på fler att boka tid.

Har du fått dos 1, se till att du tar dos 2 på samma plats så hjälper du till med att underlätta vaccinationsarbetet för alla inblandade. Tar du dos 1 någon annanstans och tänker att du har sparat in en dos på Gotland så tänk om. För oss skapar det bara oreda och problem.

Är dos 2 viktig?

Den är mycket viktig och det är just det som allt det här handlar om. Vi vill kunna säkra att dos 2 blir med rätt sorts vaccin och med rätt intervall. Regionerna ligger olika i vaccineringen och vi kan inte anpassa enskilda personers doser utifrån vaccinering som genomförts i en annan region.

Sverige har fritt vårdval, gäller inte det vaccination mot covid-19?

Enligt det fria vårdvalet har du rätt att söka vård och vaccination i den region du befinner dig. Just nu befinner vi oss i en pandemi. Vaccination är vårt viktigaste redskap för att hantera den. Alla regioner försöker lösa vaccinationspusslet. Genom att respektera det arbetet, följa restriktionerna och prioritera de tider du får tillser du att vaccinationsarbetet flyter på så kan andra också få sitt vaccin.

Frågor och svar i livesändning

Torsdagen 20 maj hade Region Gotland en livesändning i två delar som kan ses här på gotland.se. Syftet var att ge en samlad information av smittspridning och vaccinationer på Gotland, samt aktuella bilder av läget inom några av regionens mest berörda verksamheter.

Du kan också se de inspelade livesändningarna som båda är tolkade på teckenspråk och textade.

 

Del 1 – Allmänna läget utifrån olika verksamheters perspektiv.

 

Del 2 – Allmänhetens frågor om vaccinationer och smittspridning.

Smittskyddsläkare Maria Amér och vaccinationssamordnare Christine Senter svarar på inkomna frågor från allmänheten, som bland annat handlade om vaccinationsläget, sommaren och restriktioner.