Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV och artikel: Region Gotlands webbsändning om coronaläget - olika verksamheter berättar

Publicerad 2021-05-20 13:08
Torsdagens webbsändning handlade bland annat om läget inom vården, skolan och besöksnäringen.


Dagens webbsändning och presskonferens om coronaläget var indelad i två delar. Den här texten handlar om den första delen då flera olika verksamheter och aktörer berättade om läget.
 
I andra delen svarar smittskyddsläkare Maria Amér och vaccinationssamordnare Christine Senter på frågor från allmänheten. 
 
  • Webbsändningen med Maria Amér och Christine Senter ligger längre ner på denna sida.
 
- Om fem veckor firar vi midsommar och snart går vi in i semestertider. Det innebär vila och återhämtning men också att vi välkomnar många besökare till ön.
 
Så inledde regiondirektör Peter Lindvall torsdagens webbsändning. Han redogjorde sedan för det dagsaktuella smittläget på Gotland som innebär att 3890 har testats positivt för corona och 49 personer har avlidit i sjukdomen sedan pandemin startade. 
 

Smittskyddsläkaren om läget

- Just nu är vi inne i en platåfas med ungefär 100 nya fall per vecka. Smittspridningen minskar men det går långsamt, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Den 1 juni anpassas vissa smittskyddsåtgärder. Det gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det kan bland annat handla om publikantal och idrottsevenemang. Se längre ner under avsnittet med polisen.
 
Maria Amér poängterade att även om det görs vissa justeringar den 1 juni så ligger de flesta restriktionerna kvar. Pandemin är inte över. Det vi vill göra på sommaren måste vi göra smittsäkert var Maria Amérs budskap: 
 
  • Hålla avstånd
  • Stanna hemma när vi är sjuka 
  • Begränsa våra nära kontakter 
  • Ha en plan B om vi reser någonstans. Ställa oss frågan: Hur kan vi isolera oss och stanna kvar om vi blir sjuka under resan?
  • Handla när det inte är trångt
  • Handla ensam
 

Läget kring vaccinationer 

- Vi vaccinerar i takt med att vaccinet kommer hit och vi har en väldigt god täckningsgrad, säger vaccinationssamordnare Christine Senter.
 
Gotland är den region i landet som har högst andel färdigvaccinerade. Vaccinationsviljan är fortsatt väldigt hög.
- Vi skulle önska att vi hade ännu mer vaccin, vi har kapacitet för det.
 
Just nu vaccineras personer i fas 3. Som läget är nu kommer Gotland öppna bokningen för de äldsta i fas 4 den 31 maj. Personer i fas 4 kommer under sommaren att vaccineras på tre ställen på Gotland: Visby, Klintehamn och Fårösund.
 
 

Aktuellt läge i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob berättade om läget i hälso- och sjukvården. Jämfört med förra sommaren är vården nu tryggare i kunskap och arbetsmetoder. Trycket på lasarettet är något lägre än tidigare i våras. Samtidigt finns en oro för vad som händer i sommar när Gotland får många besökare.
 
Marie Loob berättade också om sommarmottagningen för besökare. Den kommer att vara öppen under veckorna 26-33. Det blir inget drop in, utan istället bokade besök till mottagningen.
 
 

Aktuellt läge i skolan

Utbildningsdirektör Torsten Flemming berättade att läget med smittspridning inom skolan är lugnare nu.
- Vi har låga sjuktal bland medarbetare, elever och barn.
Torsten Flemming lyfte också de traditioner som är på gång i skolorna i slutet av terminen och hur dessa ska genomföras på ett smittsäkert sätt. 
 
- Gymnasieleverna har tagit ett stort ansvar i det här. För studenten blir det samma modell som i fjol med en värdig men anpassad student.
 
När det gäller hösten hoppas Torsten Flemming på att skolan helt kan gå tillbaka till närundervisning.
 
- Men vi har nu vant oss vid att vi måste ha både en plan A och en plan B. 
 
 

Hemarbete inom regionen

Peter Lindvall berättade att ett beslut nu tagits om fortsatt hemarbete för de av regionens medarbetare som har möjlighet till det. Hemarbete gäller fram till den 15 september och är i enlighet med vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.
 
 

Aktuellt läge för resandet under sommaren 

Marcus Risberg, vd Destination Gotland, berättade om bokningsläget på båtarna. För perioden juni-augusti ligger bokningarna just nu fyra procent under ett normalår. 
 
- Under de mest intensiva veckorna ligger bokningsläget dock fyra procent högre om man jämför med 2019.
 
Marcus Risberg poängterar dock att det är svårt att göra en totalbedömning så här tidigt. Han säger också att man måste ta med i beräkningen att de inte transporterar lika många passagerare på varje avgång för att resandet ska bli smittsäkert.
 
 

Aktuellt läge för besöksnäringen 

Frida Ganshed, verksamhetsledare Gotlands förenade besöksnäring, redogjorde för läget inom besöksnäringen.
 
- Jag uppfattar att man är förhoppningsfull och vi ser ett bra bokningsläge inför sommaren.
 
Frida Ganshed säger att det är med stor respekt för den smittspridning som pågår som man planerar för att ta emot alla besökare. Som exempel nämner hon samarbetet med Region Gotland om sommarvärdar som ska hjälpa människor att hålla avstånd och undvika trängsel.
 
 

Aktuellt läge för polisen

- Vi är väl förberedda för sommaren, säger Fredrik Persson, polisområdeschef.
 
Det är polisen som ger tillstånd till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och där förbereder man sig för att möta de förfrågningar som nu kommer i och med förändringarna den 1 juni.
 
Läs mer om förändringarna 1 juni:
 

Regionstyrelsens ordförande om det aktuella läget

- Många är trötta och kämpar på i det gotländska samhället. Företagen har anpassat sina verksamheter och har nu fullt fokus på sommaren. Inom våra egna verksamheter tycker jag att alla gör ett fantastiskt jobb.
 
Eva Nypelius berättade också om möjligheten för Region Gotland att införa vistelseförbud under sommaren. Det är politikerna i regionstyrelsen som efter beredning och i samarbete med bland andra smittskyddsenheten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen och polisen kan fatta beslut om vistelseförbud. 
 
Vistelseförbudet kan gälla för en särskild plats där det är problem med trängsel och gälla i maximalt 14 dagar. Det kan till exempel handla om en badstrand.
 
- Det är ett verktyg som pandemilagen ger oss men jag hoppas att vi slipper att fatta ett sådant beslut, säger Eva Nypelius.
 
 
Andra delen av torsdagens webbsändning var en frågestund med vaccinationssamordnare Christine Senter och smittskyddsläkare Maria Amér: