Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (18 maj)

Publicerad 2021-05-18 14:35
Dagens rapport visar på 10 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland nu totalt 3874 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
Hittills under vecka 20 har 10 fall av covid-19 konstaterats. 
På lasarettet vårdas just nu två patienter med covid-19 i smittsam fas varav en vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Ytterligare 2 patienter är i behov av eftervård varav en vårdas på IVA.