Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 17 maj

Under vecka 19 har 2 259 vaccinationer genomförts och därmed har nu totalt 31 536 vaccinationer genomförts på Gotland. 21 700 personer har fått minst en dos covid-vaccin och cirka 9 700 är färdigvaccinerade.

Bland personer 70 år och äldre ligger täckningsgraden på 93 procent och 53 procent är färdigvaccinerade. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som baseras på data till och med 9 maj, ligger den totala täckningsgraden för minst en dos på 39,2 procent och 17,2 procent är färdigvaccinerade. Gotland är därmed den region som har högst andel färdigvaccinerade. Positivt att en hög andel äldre är färdigvaccinerade då risken för genombrottsinfektion, det vill säga att smittas av covid-19 tre veckor efter den andra dosen, är liten.

Ännu inte dags för fas 4

Den totalt sett höga täckningsgraden gör att Gotland inte har vaccin nog för att påbörja fas 4 ännu. Preliminärt kan fas 4 påbörjas första halvan av juni, men bokningen för de äldsta i fas 4 kan öppna tidigare om bokningstrycket i fas 3 av någon anledning avtar.

Digital bokning

I måndags öppnade möjligheten att boka vaccination digitalt, genom appen Alltid Öppet. Den digitala bokningen följer samma principer som telefonbokningen, det är alltså samma åldrar och grupper som får boka via telefon som kan boka digitalt. Så länge vaccintillgången är begränsad är det också begränsat hur stora åldersintervall som kan boka vaccinationstid. När leveransvolymerna ökar kan bokningen öppnas för fler individer samtidigt.

Information om hur den digitala bokningen fungerar hittar du här.

Vaccination av den personal som är prioriterad i fas 1 och fas 2 har nu återupptagits. De medarbetare som berörs får information och länk till e-tjänst för vaccinationsbokning från närmaste chef.