Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (17 maj)

Publicerad 2021-05-17 15:08
Dagens rapport visar på 32 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland nu totalt 3864 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

Under vecka 19 konstaterades 98 fall av covid-19, jämfört med 105 fall vecka 18.

På Visby lasarett vårdas just nu tre patienter med covid-19 i smittsam fas varav en vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Ytterligare 3 patienter är i behov av eftervård varav en vårdas på IVA. 

Totalt har 49 personer på Gotland avlidit på grund av sjukdomen.