Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (14 maj)

Publicerad 2021-05-14 14:30
Dagens rapport visar på 39 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland nu totalt 3832 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren. Hittills under vecka 19 har 66 fall av covid-19 konstaterats.

På Visby lasarett vårdas just nu sex patienter med covid-19 i smittsam fas. Två av dem vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). 

Att tänka på under ledigheter
Pandemin tar inte ledigt när du är ledig. Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19.
läs mer https://gotland.se/ledighetercorona 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages