Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du söka kurser som startar i höst

Vi har öppnat ansökan till kurser på grundläggande och gymnasial nivå i höst. Vi erbjuder ett brett kursutbud och flexibla studieformer. 

Välkommen med din ansökan!