Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ställ din fråga om coronapandemin eller vaccination mot covid-19

Torsdag 20 maj klockan 10.15 besvarar smittskyddsläkare Maria Amér och vaccinsamordnare Christine Senter på dina frågor, under en livesändning här på gotland.se. Du kan redan nu skicka in dina frågor om coronapandemin, smittspridning eller vaccination mot covid-19.

Ställ din fråga om smittspridning eller vaccination mot covid-19 här.

Du kan skicka in dina frågor fram till onsdag 19 maj klockan 13.00.

Tänk på att Maria Amér och Christine Senter endast kan besvara generella frågor om pandemin och vaccination mot covid-19. Vid personliga frågor rörande ditt hälsotillstånd eller eventuell medicinering, ber vi dig i första hand kontakta din behandlande läkare eller vårdcentral.

Under sändningen besvaras så många frågor som möjligt. Får du inte svar på din fråga under sändning, kan du söka mer information på gotland.se/covidvaccin