Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (12 maj)

Publicerad 2021-05-12 15:09
Dagens rapport visar på 17 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3793 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu åtta patienter med covid-19 i smittsam fas. Två av dem vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Ytterligare en patient i behov av eftervård vårdas på lasarettet.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages