Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (11 maj)

Publicerad 2021-05-11 14:42
Dagens rapport visar på 10 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3776 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu sex patienter med covid-19 i smittsam fas. Två av dem vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Ytterligare en patient i behov av eftervård vårdas på lasarettet.

Läget i sjukvården har den senaste tiden stabiliserats och sjukvårdsledningen har därför fattat beslut att återgå till normalläge från och med nu. Sjukvårdsledningen fortsätter att följa och bevaka utvecklingen i sina normala strukturer. Det finns beredskap för att snabbt höja beredskapsnivån om behovet uppstår.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages