Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bo Eriksson delade ut stipendiet

Lyckåkerskolan får årets miljöstipendium

Publicerad 2021-05-10 11:17
Idag delades Vasallens miljöstipendium för undervisning ut. År 2021 går detta till Lyckåkerskolans projekt: byggandet av ett uteklassrum.

- En av de mest uttalade förutsättningarna för att elever ska utveckla empati och förståelse för miljöfrågor är att de vistas i naturen. För en del av våra elever är naturen något främmande och okänt. Det är vår uppgift att få alla att känna sig hemma i naturen och utveckla viljan att skydda och ta hand om vår miljö, både närmiljön och så småningom den globala, säger Sabina Meimermondt, som är speciallärare och särskilt ansvarig för projektet på Lyckåkerskolan.

Tankarna på att skapa ett uteklassrum med bord för experiment, undersökningar, lek och pyssel startade för lite mer än ett år sedan, då skolan utvecklat ett lärlabb, där eleverna har kunnat arbeta och undersöka praktiskt och genomföra experiment. Uteklassrummet utgör ett komplement till detta och kommer att vara tillgängligt för andra typer av undervisning oavsett årstid.

- Det är roligt att kunna dela ut det här stipendiet och det ska bli intressant att följa arbetet framåt, säger Bo Eriksson, avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som representerade stipendiekommittén.

Mer om stipendiet

Vasallens miljöstipendium delas ut till miljöprojekt och miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Stipendiet ska bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Tonvikten ska ligga på undervisning och inkludera både lärare och elever. Stipendiet delas ut en gång per termin och maximalt 15 000 kronor delas ut per projektidé.