Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital vaccinationsbokning öppnar för personer födda 1960 eller tidigare

Från och med idag, 10 maj, kl 13.00 är det möjligt att boka sin vaccinationstid via appen Alltid öppet. Bokningen är öppen för personer födda 1960 eller tidigare.

Den digitala bokningen kommer att följa samma åldersprioritering som telefonbokningen. Ingår du inte i aktuell grupp kommer du inte att se erbjudandet om att boka tid för vaccination i appen.

Bokning för dig som är skriven på Gotland

Alltid Öppet är samma app som Region Stockholm använder. Det innebär att appen även visar information som endast gäller Stockholm och som inte berör dig som bor på Gotland.

I appen Alltid Öppet kan du som är folkbokförd på Gotland och ingår i aktuell prioriteringsgrupp för vaccinering, boka tid för vaccination mot covid-19.

Är du boende på Gotland men inte folkbokförd här, kan du i dagsläget inte boka tid via appen. Du kan istället ringa bokningsnummer 0498-26 98 00 när det är din tur. Det beror på att Alltid Öppet utgår från folkbokföring via personnummer.

Logga in med e-legitimation

För att kunna boka tid via appen Alltid Öppet behöver du en e-legitimation som till exempel BankID eller Freja e-id plus. Har du inte någon e-legitimation kan du istället boka vaccinationstid genom att ringa telefonnummer 0498-26 98 00.

Information om hur du bokar vaccinationstid via appen Alltid Öppet hittar du här.