Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bättre tillgänglighet med digital vaccinationsbokning

Från och med nästa vecka kan du som ingår i aktuell åldersgrupp, även kunna boka tid för vaccination mot covid-19 via den digitala bokningsappen Alltid Öppet.

I appen Alltid Öppet kan du som är folkbokförd på Gotland och ingår i aktuell prioriteringsgrupp för vaccinering, boka tid för vaccination mot covid-19. Är du boende på Gotland men inte folkbokförd här, kan du i dagsläget inte boka tid via appen.

Du kan istället ringa bokningsnummer 0498-26 98 00 när det är din tur. Det beror på att Alltid Öppet utgår från folkbokföring via personnummer.

- Vi har ett fungerande system med telefonbokningen där vi kan styra per årskull och ha bra kontroll över vilka grupper som vi släpper på i bokningen. Att också ha en digital bokning innebär inte att vi har mer vaccin att boka in personer på, men när leveranserna framöver ökar är det viktigt att kunna möta upp viljan att boka på ett tillgängligt sätt, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

För att kunna boka tid via appen Alltid Öppet behöver du en e-legitimation som till exempel BankID eller Freja e-id plus. Har du inte någon e-legitimation kan du istället boka vaccinationstid genom att ringa telefonnummer 0498-26 98 00.

Åldersprioriteringen gäller fortsatt

Fortsatt gäller prioriteringsordningen och bara du som är född 1959 eller tidigare kan just nu boka tid för vaccination via telefon. Den digitala bokningen öppnar under nästa vecka och då för samma åldersgrupp som telefonbokningen.

Här hittar du mer information om hur du bokar vaccinationstid digitalt.